Rusland – den aktuelle situation: analyse, konsulentbistand og kultur-historisk rådgivning

Med dens knap 150 millioner indbyggere og udviklet uddannelses og produktionssektor Rusland er nu ikke kun et stort marked, men også det den nyoptagne Amerika var i sin tid – land of the possibilities! Skrot fordomme og se bort fra medieløgne! Er du, som invester vil undersøge nye muligheder der stilles til rådighed i den nye politiske situation, kan vi tage en samtale over en kop kaffe og finde ud af hvor vil du får dine penge til at give den bedste afkast.

Man tror at handel med Rusland er gået helt i stå, dog det er ikke helt rigtig. Visse sektorer er underlagt sanktioner, andre får et nyt opblomstring. Interessant nok, mens Russisk handel med Europa, hæmmet af EU sanktioner falder, vokser den amerikanske handel med Rusland. Hvorvidt Europa taber den nye kolde krig er op til de politikere, befolkningen har valgt, dog skal hver mand have lov, inden for lovens rammer, selvfølgelig, at forbedre sine muligheder i den nye virkelighed. Det forudsætter, at man kender til virkeligheden. Virkeligheden, som man stifter bekendtskab til ikke ud fra den mediecirkus, der bliver serveret af statskontrollerede medier, men ud fra den reelle ekspertise omkring økonomiske og politiske forhold i landet.
Vi analyserer forskellige erhvervsmæssige perspektiver der er blevet åbnet af den nye politiske virkelighed og holder hånden på pulsen af det russiske politiske, økonomiske og sociale liv.

Vores brede netværk i Rusland består af folk fra erhvervslivet, medier og politik. Vi store muligheder med hensyn til opsøgning af de relevante kontakter og skabelse af grundlaget for samarbejdet mellem danske og russiske investorer og virksomheder.

Zenia Kommunikation ligeledes tilbyder oversættelse og konsulentbistand i forbindelsen med forskellige kulturhistoriske, kulturelle, økonomiske, politiske og erhvervsmæssige aspekter, forbundet med situationen Rusland.

Virkeligheden blev sværere for mange danske virksomheder. De har mistet et stort marked, hvad nu? Er det muligt at genvinde den igen? I det mindste delvis. Dog stiller den nye virkelighed mange spørgsmål, som man bør kende svaret til, hvis kommunikationen ikke skal køre helt af sporet.
Har du brug for at vide hvordan man bedst agerer i den nye politiske virkelighed?
Hvordan er stemningen hos de potentielle samarbejdspartnere eller kunder?
Hvordan skal man aflæse de forskellige signaler og hvad betyder den symbolik der er brugt i dagens Rusland i forskellige sammenhænge?
Vil du vide hvad skal du sige og hvad må du helst vente med, hvis du ikke vil jokke i spinaten i et privat samtale med dine russiske forbindelser?
Er du skeptisk over de sandheder du bliver præsenteret for i danske medier og har brug for alsidige informationer?
Hvordan opfattes situationen og ikke mindst dens historisk baggrund og perspektiv fra den russiske side?

Alle disse spørgsmål bør man kende svaret til, når man ønsker at kommunikere med en russer og opnå en vellykket kommunikation. Er du usikkert med hensyn til svarere? Lad os tage en samtale, så du bliver klogere.

Lukket for kommentarer.